Meni
  • from the 4th month on
  • from the 6th month on

Bio pšenična kaša za pripremu

Bez dodatog šećer, bez mlijeka!

HiPP bio pšenična kaša sadrži dragocjene, blage bio pšenične pahuljice, bez dodatog šećera i veoma su pogodne kada sami želite da pripremite kašu za Vašu bebu.

Hrana za odojčad pretraga