• od 4+ mjeseca
  • od 6+ mjeseca
  • od 8+ mjeseca

Bio pšenična kaša za pripremu

Bez dodatog šećer, bez mlijeka!

HiPP bio pšenična kaša sadrži dragocjene, blage bio pšenične pahuljice, bez dodatog šećera i veoma su pogodne kada sami želite da pripremite kašu za Vašu bebu.

Hrana za odojčad pretraga