Zaštita životne sredine

Mi dokumentujemo našu podršku zaštiti životne sredine i naše održive akcije.

Statistika o životnoj sredini

Pročitajte više o našim ciljevima za vezanim za zaštitu životne sredine za 2014. godinu.

Ekološka ravnoteža - Inputi

HiPP je najveći prerađivač organskih sirovina na svijetu. Našim organskim uzgojem štitimo tlo i podzemne vode.

Ekonomska ravnoteža- Outputi

HiPP-ovi  projekti i ostvarena ušteda.

Ovo bi vas moglo interesovati:

Intervju o BIO žigu

Šta je organsko? Odgovori od prof. Dr. Med. Claus Hipp

BIO uzgoj povrća

Saznajte kako se HiPP organsko povrće uzgaja.