1901: Prvi proizvod

Uspjeh brašna od dječijeg dvopeka njenog muža, koje je Maria Hipp, naravno, prodavala i u radnji, se brzo pročuo, a Josef Hip ga je početkom našeg vijeka isporučivao već nekim kolegama poslastičarima. Tako je poslastičarnica sasvim usput postala mala manufaktura za brašno J. Hipa od dječijeg dvopeka, koje se zatim prodavalo u poznatom žuto-crnom pakovanju...

Jedan od sinova, Georg Hip (1905.-1967.) je posebno vodio računa o brašnu od dvopeka. Prodavao ga je kao 16-godišnjak u Minhenu od vrata do vrata. Ubrzo je roditeljski pogon postao premali.

Zbog toga je Georg Hip ovo područje izdvojio i 1932. je osnovao sopstvenu firmu u Pfafenhofenu.