Skip to main content

Opšti uslovi korišćenja naših veb usluga

Poštovani posetioci našeg sajta,

Na sledećoj stranici, naći ćete specifične uslove korišćenja za ponude i funkcije na našoj veb lokaciji. Bilo bi nam drago ako ste iskoristili priliku da nas kontaktirate i da ostanete u kontaktu sa nama. Molimo da uzmite u obzir sledeće propise prilikom korišćenja naših ponuda. Ako želite da saznate o bezbednom rukovanju vašim ličnim podacima, možete pročitati našu politiku o zaštiti podataka.

1. Opšti uslovi

Sledeći uslovi korišćenja važe za svjetsku pretplatu na novosti, takmičenja i sve forme za kontakt. Ove uslove korišćenja podležu promjenama od strane operatora, grupe HiPP kompanija, u bilo koje vrijeme. Korisnici će biti obaviješteni o aktuelnoj verziji opštih uslova korišćenja na veb sajtu, a zatim će imati pravo na prigovor u roku od dvije nedelje. U ovom slučaju će se automatski izbrisati svi lični podaci korisnika koji se žale i svi podaci o pristupu koji pripadaju ovom korisniku. Pored toga, operater će informisati korisnike o ovom pravu da se usprotivi i od dvonedeljnog roka, u slučaju promjena. Za korisnike neće nastupiti nikakva dodatna prava, posebno zahtjevi za bilo kakvu štetu. Po registraciji i pri svakoj naknadnoj upotrebi, korisnik u potpunosti prihvata aktuelnu verziju ovih opštih uslova korišćenja.

2. Posebni propisi za takmičenja

Učestvovanje na raznim takmičenjima je moguće samo za odrasle korisnike. Ne postoji zakonska obaveza održavanja takmičenja; nema gotovinskih alternativa za nagrade, osim ako nije drugačije naznačeno. Zaposleni u grupi preduzeća HiPP i njihovim rođacima nije dozvoljeno učestvovati. Ako se takmičenje održi kod partnera za saradnju, zaposleni u partnerskoj kompaniji i njihovi rođaci takođe su isključeni iz učešća. Podaci o ulazu se ne prodaju ili pozajmljuju trećim licima, ili su na neki drugi način preusmjereni od namjene.