Kontrola kvaliteta

Iako koristimo samo pažljivo odabrane sastojke, najbolji način da se osigura optimalan kvalitet je veliki broj provjera.

Do 260 provjera

Sadržaj svake teglice prolazi do 260 provjera kvaliteta- od analize zemljišta, do analiza sirovina i provjera gotovog proizvoda. Čim se sirovine isporuče, naši zaposleni ih pregledaju i samo savršeni sastojci se puštaju u dalji proces obrade.

HiPP-ova laboratorija- uzor za Evropu

Da bi se osigurao kvalitet sirovina, sastojaka i proizvoda koriste se najsavremenije analitičke metode. Akreditovana laboratorija kompanije je jedna  od najboljih u Evropi i ima kapacitet za analizu više od 1.200 parametara. Zahvaljujući svim ovim mjerama, HiPP može da obezbijedi nenadmašan kvalitet svojih proizvoda. Stroge provjere kvaliteta i besprekorno transparentan put svih sastojaka koje obrađujemo, predstavljaju suštinske elemente HiPP-ove filozofije kvaliteta.