Održivost u HiPP-u

Održivost nije samo tema koja je u trendu. Mi smo posvećeni organskom uzgoju  preko 60 godina i pioniri smo u postavljanju održivih standarda. Naš menadžment za održivost  pokriva kompaniju u celini i nadgleda čitav lanac vrednosti.

Održivost kao filozofija kompanije

Održivost znači postizanje prave ravnoteže između tri dimenzije- ekologije, ekonomije i društvenih aspekata

Održivost u organizaciji kompanije

Svaki sektor u kompaniji imenovao je svog agenta koji je zadužen za održivost i koji aktivno radi na razvoju i sprovođenju ovih ciljeva.

Nagrade i priznanja

Posvećenost održivosti nije dokumentovana samo u nagradama i priznanjima, već i u velikom povjerenju koje HiPP uživa od strane potrošača.

Fokus je na ljudima

Za HiPP, kao porodičnu kompaniju srednje veličine, odgovorno  društveno upravljanje je takođe osnova za održive poslovne aktivnosti.  

Biodiverzitet

Smanjenje biodiverziteta širom svijeta je alarmantno. Ovo je slučaj i sa diverzitetom biljaka i životinja koje su evoluirale.

Održiva zaštita životne sredine i klime

Zaštita klime i atmosfere je jedan od najvažnijih zadataka našeg vremena. Doslednim upravljanjem životnom sredinom, HiPP...

Zaštita životne sredine

Postavili smo sebi ambiciozne ciljeve za zaštitu životne sredine.

Izvještaji o održivosti

Rezultati i budući ciljevi su redovno dokumentovani u našem izvještaju o zaštiti životne sredine od 1995. godine.

Smjernice održivosti

HiPP grupa je aktivno uključena u očuvanje životne sredine i u njeno cjelokupno uređenje.