Količina pića

Da li moja beba treba da ispije flašicu?

Apetit bebe može da se mijenja i svaka beba ima drugačije potrebe. Količine navedene na pakovanju su količine koje u prosjeku piju bebe određenog uzrasta. Pošto bebe vrlo dobro znaju koliko im je hrane potrebno, one same regulišu količinu prilikom pijenja. Zbog toga eventualni ostatak u flašici ne treba da Vas uznemiri, to je samo indikacija da je beba sita. Ali te ostatke hrane ne smijete ponovo koristiti za hranjenje bebe

Koliko obroka u flašici je dnevno potrebno mojoj bebi?

Kao i kod djece koje se doje, i kod beba koje se hrane na flašicu broj mliječnih obroka može značajno da varira. Uz to, broj flašica zavisi od uzrasta, smanjuje se npr. uvođenjem dohrane. Kao orijentacione vrijednosti možete koristiti preporuke koje se nalaze na predmetnoj HiPP mliječnoj hrani.