Biodiverzitet

Vrstama i ekosistemima je potrebna naša zaštita

Pored klimatskih promjena, zaštita biodiverziteta je jedan od najvećih izazova, a njegov gubitak u svjetskim razmjerama je alarmantan: 60% ekosistema se smatra oštećenim, a samo među sisarima ima 20% onih  kojima prijeti izumiranje. U poslednjih šest godina, jedna vrsta izumire svakog meseca. Zbog nestanka staništa, vrsta i gena, priroda postaje sve siromašnija, a osnove za ljudski život su u opasnosti.

Ovo bi vas moglo interesovati:

Intervju o BIO žigu

Šta je organsko? Odgovori od prof. Dr. Med. Claus Hipp

BIO uzgoj povrća

Saznajte kako se HiPP organsko povrće uzgaja.