Riba iz održivog ribolova

HiPP koristi samo ribu iz organske akvakulture,sertifikovanu od strane MSC-a. MSC garantuje da oblasti za ribolov koje su  pod njihovom kontrolom, zadovoljavaju propisane ekološke standarde, čuvaju riblje vrste i djeluju u skladu sa principima efikasnog menadžmenta.

Kako bi se garantovao najbolji kvalitet ribe, uslovi životne sredine se redovno analiziraju i biraju se najbolja mjesta za ribolov na otvorenom moru.

Sa svim ovim mjerama, HiPP doprinosi sprječavanju prekomjernog ribolova u morima, kao i zaštiti ribljih vrsta, da bi naši današnji mali potrošači imali dovoljno izvora ribe na raspolaganju kad odrastu.

Marine Stewardship Council (Odbor za upravljanje morima) je nezavisna, međunarodna neprofitna organizacija koja izdaje sertifikate za održivi ribolov. Nezavisni revizori kontinuirano provjeravaju da li mjesta za ribolov ispunjavaju visoke standarde MSC-a. MSC standard garantuje da riba dolazi sa sertifikovanog mjesta za ribolov koje čuva životnu sredinu kao i riblji fond.