Plan ishrane

HiPP-ov  plan ishrane zasnovan je na nalazima prehrambene nauke, pedijatrijske medicine, kao i našeg dugogodišnjeg iskustva. Ona služi kao vodič za ishranu vašeg djeteta. U zavisnosti od razvoja vašeg djeteta, možda postoje varijacije. Ako niste sigurni, molimo Vas da se konsultujete sa pedijatrom.

Dojenje je najbolje za vašu bebu.

Ako ne dojite, preporučujemo formule HiPP mlijeka koje su posebno kreirane za individualnu starosnu grupu vašeg djeteta ili HiPP HA Formule za bebe u riziku od razvoja alergija.

* Počnite sa odvajanjem hrane u skladu sa razvojem djeteta i počnite posle četvrtog mjeseca najranije i najkasnije od 6. mjeseca.

Obezbijedite uravnoteženu raznovrsnost tako što ćete ponuditi različite vrste kaše.

Da bi pronašli pravu grupu proizvoda HiPP, potražite sledeće šifre boja na polici: