Uzgoj prilagođen vrsti

U skladu sa prirodnim ponašanjem životinja i njihovim staništem.


Šta karakteriše uzgoj prilagođen vrsti?

Uzgoj prilagođen vrsti je centralni element organskog uzgoja. Zakonske odredbe su veoma stroge: stočna hrana mora da dolazi sa organskih farmi i ne smije da sadrži nikakve antibiotike, supstance koje utiču na ponašanje ili genetski modifikovane sirovine. Zdravlje životinja se takođe obezbjeđuje izborom odgovarajućih rasa, davanjem dovoljno slobode za kretanje, velikim štalama i dovoljnom količinom svjetlosti

Zaposleni u HiPP-u redovno provjeravaju usaglašenost sa svim zahtjevima za zaštitu životinja koje HiPP zahtijeva na licu mjesta. Ove sveobuhvatne provjere procesa nam omogućavaju da garantujemo našim potrošačima da je uzgoj plemenit i prilagođen vrsti.

Organski uzgajana goveda

Goveda i telad žive na lokalnim organskim farmama i mogu slobodno da se kreću u prirodi. To ih čini snažnim i povećava njihovu prirodnu otpornost..

Oni su savršeno zdravi. Profilaktički ljekovi su strogo zabranjeni. Naše životinje se hrane isključivo organskom biljnom hranom.

Organski uzgajane svinje

HiPP koristi samo proizvode od životinja za koje je dokazano da su bile zdrave i snažne tokom čitavog života. Veličina svinjaca i površina za trčanje, kao i broj grupa određeni su prema fiziološkim potrebama svinja.

Organski uzgajane kokoške

Naše organske kokoške dolaze sa održivih živinarskih farmi: one mogu slobodno da trče, valjaju se u prašini i da kljucaju zemlju. Hrane se organskom biljnom hranom za kokoške. Gajenje živine se podvrgava redovnom veterinarskom nadzoru i mora biti uredno dokumentovano. Ćurkama je takođe omogućeno da žive prirodno, bez obrezivanja kljunova.