Lična linija porasta tjelesne mase tokom trudnoće

Naš kalkulator porasta tjelesne mase tokom trudnoće pokazuje Vam da li ostvarujete adekvatan rast tjelesne mase i koliko bi bilo idealno da dobijete na kilaži tokom trudnoće.

Očekivani porast tjelesne mase zavisi od BMI (Body Mass Index)** prije trudnoće i zbog toga je potrebno upisati visinu i tjelesnu masu prije trudnoće:

* Preporuke za tjelesnu masu nisu primjenjive kod blizanačkih trudnoća.

** Body Mass Index (BMI): odnos tjelesne težine i visine
Računanje: Tjelesnu masu (u kg) podijeliti s kvadratom visine (m²).
Primjer: 60 kg : (1,60m)² = 23.4. kg/m²
Adekvatni BMI žena: 18.5 – 24.9 kg/m²