Istraživačka oblast - majčino mlijeko

Kamen-temeljac zdravog života postavlja se posle rođenja. U tome ishrana igra odlučujuću ulogu. Majčino mlijeko je najbolje za razvoj bebe i svojim jedinstvenim sastavom nudi optimalnu zaštitu od alergija i bolesti. 

Kako bi i djeca koja se ne doje mogla da se hrane na najbolji mogući način mi u HiPP-u razvijamo hranu za odojčad najvišeg kvaliteta - u skladu sa najnovijim naučnim saznanjima i što je moguće bliže uzoru - majčinom mlijeku! 

HiPP istraživačka oblast - majčino mlijeko se već godinama bavi sastavom majčinog mlijeka i pozitivnim efektima na zdravlje bebe. Međunarodni stručnjaci u oblasti ishrane odojčadi i HiPP Nauka o ishrani diskutuju o najnovijim saznanjima iz oblasti istraživanja majčinog mlijeka kao i o mogućnostima da se ona uzmu u obzir prilikom daljeg razvoja proizvoda.

Tako je npr. u okviru ove istraživačke oblasti već 2007. godine kombinacija vlakna majčinog mlijeka i prirodnih kultura mliječne kisjeline, kao prema uzoru - majčinom mlijeku, opisana kao idealna vrijednost za budući razvoj mliječne hrane za odojčad. 

U dvije kliničke studije, koje su 2010. i početkom 2011. godine predstavljene međunarodnoj stručnoj publici, na upečatljiv način je prikazana korist koju približavanje hrane za odojčad uzoru - majčinom mlijeku može da ima za odojčad koja se ne doji. 

Danas HiPP svojom novom hranom za odojčad, kao prvi brend, nudi majkama mogućnost da i posle dojenja svojim bebama obezbeđuju ,između ostalog, važna vlakna (GOS*), prirodne mliječnokisjelinske kulture i važne omega-3 masne kisjeline, po uzoru na majčino mlijeko." 

*Galakto-oligosaharidi - dobijeni iz laktoze