HiPP Kvalitet

Sve dok dojite Vaše dijete, ono je posebno zaštićeno. Jer majčinsko mlijeko je najbolje za Vašu bebu. Zbog toga bi trebalo da, ukoliko je to moguće, Vašu bebu dojite u prvih 4 do 6 mjeseci. Šta posle perioda dojenja?

BIO-kvalitet

HiPP koristi bio-mlijeko kao polazni proizvod za bio-mliječnu hranu. Pažnja...

Koliko je važan omega-3?

Omega-3 je posebno važan u uzrastu odojčadi za razvoj mozga i nervnih ćelija. Jer u prve dvije...

O porijeklu našeg BIO-mlijeka

Odakle je BIO-mlijeko koje se koristi za HiPP BIO-mliječnu hranu? HiPP koristi isključivo mlijeko gazdinstava...

Intervju sa Klaus Hipp

Kada se pomene ime HiPP, prvo što mladim roditeljima pada na pamet je hrana u staklenim teglicama. Od kada postoji HiPP mliječna hrana?...

Kontrole

Iako koristimo samo izabrane sastojke smatramo da je sveobuhvatan sistem kontrole put ka vrhunskom kvalitetu...