Flašica - ovako je ukusno

Bebe koje se ne doje ili se samo djelimično doje dobijaju kroz hranu za odojčad sve hranjive materije koje su im u ovoj važnoj fazi potrebne. Pored pravilne pripreme hrane, i ljubav i pažnja su presudni za zdrav razvoj.

Bebu u potpunosti ili djelimično hraniti na flašicu ne znači da mu se poklanja manje pažnje i ljubavi. Naprotiv: držite bebu u naručju kao i pri dojenju i održavajte stalni kontakt očima. Tako će biti ne samo sita nego i zadovoljna.

 

Optimalna priprema

Prilikom pripreme mliječne hrane za odojčad treba uvijek striktno da se držite uputstva na pakovanju. Za snabdijevanje hranjivim materijama i svarljivost hrane je bitno da se poštuju navedene količine za prah i vodu. Pored toga poštujte pravila o higijeni jer imunološki sistem bebe treba tek da sazri: flašicu pripremati uvijek neposredno prije hranjenja. Ruke, mjerna kašika i svi djelovi flašice moraju biti apsolutno čisti i suvi. Vodu za hranu uvijek prokuvati.

Užitak na pravoj temperaturi

Kada Vašoj bebi dajete flašicu temperatura pri pijenju bi trebalo da bude najviše 37°C (tjelesna temperatura). Nekoliko kapi na unutrašnjoj strani Vašeg ručnog zgloba su dobra provjera: mlijeko ne bi trebalo da bude vruće već toplo. Količina koju Vaša beba pije se mijenja u zavisnosti od apetita i doba dana. Puštite Vašu bebu da pije onoliko koliko joj je potrebno da se zasiti. Eventualne ostatke obroka bacite. Hrana se ne smije ponovo koristiti.

Čiste cucle, zdrava đeca

Svi djelovi flašice i cucle moraju, posle obroka, biti temeljno isprani i pažljivo očišćeni. Gumene cucle treba povremeno iskuvati (kod silikonskih cucli to nije potrebno). Za odmjeravanje praha uvijek samo onu kašiku koja je bila u pakovanju. Očistite mjernu kašiku posle upotrebe samo čistom kuhinjskom krpom i vodite računa o tome da je van pakovanja držite na čistom i suvom mjestu.