Ambalaža- ekološko rješenje

HiPP ulaže sve napore kako bi smanjio ambalažni material na minimum i kako bi zaštitio prirodne resurse. Nova ambalaža uvijek mora biti ekološki prihvatljiva i naprednija od predhodne. Za sekundarnu ambalažu koriste se samo materijali napravljeni od recikliranog kartona ili ekološki čistog vlakna.

Jednokratna ili višekratna upotreba?

Analiza koju je sproveo Institut za primenjenu ekologiju u Frajburgu u Nemačkoj, pokazala je da je HiPP teglica za jednokratnu upotrebu ekološki prihvatljivije rešenje u poređenju sa sistemima za višekratnu upotrebu. Ambalaža za višekratnu upotrebu je korisna , na primer, u industriji pića-  gdje se koriste standardizovane staklene flaše. Koliko je to moguće, transportne rute treba da budu kratke. Za sada je nemoguće osmisliti ekološki koristan sistem za višekratnu upotrebu ambalaže, koji je ograničen samo na ponovno korišćenje teglica za dječju hranu. Na osnovu rezultata ispitivanja, HiPP je ubrzao ekološku optimizaciju postojećeg sistema tegli za jednokratnu upotrebu. Težina stakla je, na primer, smanjena za oko 15% u poslednjih osam godina.

Plastika i staklo – poređenje

HiPP je takođe angažovao Institut za primenjenu ekologiju u Frajburgu da analizira ekološke aspekte plastične i staklene ambalaže, jer je HiPP-ov asortiman uključivao i čaše od početka 2010. godine. Prednosti plastike sa stanovišta potrošača su mala težina i otpornost na lomljenje. Uvođenjem plastike, količina staklene ambalaže smanjena je do 18% u 2010. u odnosu na 2009. Sa druge strane, proizvodnja HiPP čaša je porasla iznad prosjeka, zbog velike potražnje.

FCS i reciklirani papir

HiPP koristi FSC-sertifikovanu ambalažu od nerecikliranog vlakna za proizvode koji dolaze u direktan kontakt sa hranom, npr. za vrećice za čaj, da bi se spriječila kontaminacija ostacima kao što je mastilo na bazi mineralnog ulja iz recikliranog papira. Za većinu HiPP-ove ambalaže koristi se boja za štampanje bez mineralnih ulja. Primjera radi, boja na visokokvalitetnoj kutiji koja se koristi za mlijeko je biljnog je porijekla.