Održivost kao poslovna filozofija

Održivost znači postizanje prave ravnoteže između tri dimenzije: ekologije, ekonomije i društvenih aspekata.

Ako oblikujemo našu okolinu, društvene živote i ekonomiju na održiv način, onda ćemo osigurati i našu budućnost i šansu da buduće generacije imaju živote vrijedne življenja. Ponašanje na održiv način je ono koje omogućava da nastavimo da radimo ono što radimo zauvijek, pod istim uslovima.