Pijenje iz šolje

I pijenje iz šolje treba naučiti: To može da potraje i dva, tri mjeseca. Zbog toga je svrsishodno da se sa tim počne u sedmom i osmom mjesecu.

Ovako ćete Vašoj bebi olakšati da pije iz šolje: Najbolje da u početku Vi sami držite čašu i ponudite da pije prvo male količine. Važan je izbor prave posude za piće. Od pomoći je posebna „čaša sa kljunom“ ili šolja sa velikim otvorom. Uskim, visokim posudama ili šoljama sa drškom dijete još uvijek teško može da rukuje. Zbog toga Vašoj bebi dajte šolju sa dvije drške - ili da je takvog obima da male dječije ruke lako mogu da je obuhvate.