Skip to main content

Najnovije informacije

Fafenhofen, Mart 2020.

Veoma brzo globalno širenje coronavirusa uzrokuje  veliku nesigurnost medju roditeljima i potrošačima.

Za HiPP je zaštita naših malih potrošača, kao i zaštita naših zaposlenih prioritet prije svih ostalih. U skladu sa ovom velikom odgovornošću, pomno pratimo efekte novog coronavirusa i odmah ćemo Vas obavijestiti o bilo kojem novom momentu, koji bi mogao uticati na naše HiPP proizvode.

Da li su Hipp proizvodi sigurni?

Da, Hipp proizvodi su sigurni.
Naša hrana za bebe i novorođenčad zadovoljava najstrožije higijenske zahtjeve, što osiguravamo sveobuhvatnim mjerama tokom procesa proizvodnje.

Evropska agencija za bezbijednost  hrane (EFSA)  takodje uvjerava:
nema dokaza  da  se virus prenosi hranom.
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route


Za Vas kao roditelja:

Uvijek pratite i poštujte opšte preporuke o svakodnevnoj higijeni kada pripremate i skladištite bebi hranu, mliječne formule ili obroke  za Vaše dijete.

1.temeljno operite ruke prije pripreme obroka i početka hranjenja djeteta

2.pripremajte svježe obroke djetetu i hranite dijete odmah nakon pripreme istih

3.čuvajte proizvode u skladu sa uputstvima na pakovanju

Može li se virus prenijeti preko pakovanja ili drugih površina?

Prenos  coronavirusa preko takozvanih "neživih" površina još nije poznat. Zaraza preko površina kao što su uvozna roba, pošta ili prtljag trenutno se smatra malo vjerovatnom.

Mnogo je bitnije shvatiti temeljno pranje ruku kao najbolju preventivnu mjeru, kako je to preporučeno i od strane Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Redovno i temeljno pranje ruku važan je dio lične higijene i može zaštititi od brojnih vrsta infekcija.

Gdje se kao potrošač mogu informisati?

Nacionalno koordinaciono tijelo za borbu protiv zaraznih bolesti, Evropski centar za prevenciju i kontrolu  bolesti (ECDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) daju sveobuhvatne i razumljive informacije na svojim web-sajtovima:

NKT Crne Gore
https://www.coronainfocg.me

EDEC
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

WHO
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Može li doći do nestašica na tržištu?

Kao proizvodjač bebi hrane mi imamo posebnu odgovornost u ovom trenutku.

Ne radi se samo o isporuci bebi hrane najvišeg HiPP organskog  kvaliteta. Sada je najvažnije osigurati snabdijevanje naših malih potrošača HiPP proizvodima na svim tržištima gdje trenutno vlada povećana potražnja.

Trenutno smo u mogućnosti da izadjemo u susret zahtjevima tržista u pogledu mliječnih formula i hrane za bebe uopšte. Svakako, implementrali smo i sveobuhvatni paket mjera pomoću kojih smo se dobro pozicionirali i u pogledu dodatne potražnje. U tom cilju smo, između ostalog, značajno prilagodili obim proizvodnje.

Nema više bebi hrane na policama u prodavnicama – šta da radim?

Ako dodje do  nedostatka hrane na policama u Vašoj regiji zbog skladištenja zaliha, budite mirni. Stalno isporučujemo HiPP proizvode u dovoljnim količinama na tržište.

Iskustvo pokazuje da će se police ponovo napuniti u roku od nekoliko dana.

Takođe ste dobrodošli da pogledate našu web-stranicu - tamo su naši HiPP proizvodi dostupni u online prodavnici  za Vas i mogu biti dostavljeni  direktno  na Vašu kućnu adresu.

Šta radi HiPP da bi obezbijedio snabdijevanje bebi hrane u mojoj zemlji?

Zbog dinamičnog razvoja situacije, ovu tačku svakodnevno ocjenjujemo i uvjeravamo Vas da je trenutni status ovakav: Možemo dostaviti sve naše porudžbine.

Kakve posledice izbijanje pandemije coronavirusa u svijetu ima za HiPP?

Kako trenutno stvari stoje, mjere koje su preduzele međunarodne vlasti, npr. u Italiji ili u Austriji nemaju uticaja na naše proizvodne kapacitete kao ni na kapacitet isporuke.

HiPP generalno osigurava što je bolje  moguće svoje lance snabdijevanja.

Međutim, nemamo uticaj na djelovanje  vlasti u pogledu zatvaranja postrojenja ili zatvaranja određenih regiona. Stoga se situacija može promijeniti u bilo kom trenutku. Pratimo kretanja i razvoj situacije  u Njemačkoj i inostranstvu veoma pažljivo  i u skladu s tim prilagođavamo naše mjere.

Koje mjere predostrožnosti preduzima HiPP za svoje zaposlene?

Dužnost brige o zaposlenima shvatamo krajnje ozbiljno. Od prvih informacija o pojavi novog virusa u Kini u januaru 2020. godine, zaposlene smo kontinuirano i sveobuhvatno obavještavali. To im je omogućilo  da se korektno i odgovorno ponašaju - kako u kompaniji, tako i u privatnom životu.

 Naša briga u pogledu ovoga  ima tri aspekta:

 1.  Opšta higijena
Intenzivirali smo sve mogućnosti održavanja što većeg stepena higijene i, na primjer, postavili veliki broj uređaja za dezinfekciju ruku u svim zgradama.

 2. Informacije i dijalog
Svakodnevno smo u kontaktu sa zaposlenima i stalno ih informišemo o situaciji. Motivišemo naše kolege da razmotre sve moguće aspekte samozaštite i, u slučaju sumnje, ostanu kod kuće.

 3. Aktivnosti
Svakodnevno preispitujemo situaciju i odlučujemo odmah  o bilo čemu neophodnom da zaštitimo svoje zaposlene.
Na primjer, sve službene dužnosti biće suspendovane do daljnjeg.
Naši zaposleni su upućeni da prisustvuju sastancima sa spoljnim partnerima, ako je to moguće, putem video ili telefonskih konferencija.
Ako obim njihovih dužnosti dozvoljava, nudimo zaposlenima mogućnost da rade kod kuće.

Da li se odgađaju interni ili eksterni dogadjaji ?

Dužnost nam je da brinemo o  zaposlenima i to shvatamo krajnje ozbiljno i svakodnevno preispitujemo situaciju. Trenutno se uzdržavamo od održavanja bilo kakvih većih događaja. Važni sastanci se, ukoliko je to moguće, održavaju putem telefonskih ili Skype poziva.