Filozofija preduzeća i upravljanje etikom

Preduzeće HiPP već preko pet decenija predstavlja sinonim za svjesnu i senzibilnu raspravu sa temama priroda, čovjek i privreda. Time Klaus Hip oduvijek lično garantuje za kvalitet proizvoda kuće.

 Prethodnih godina su sve više rasle diskusije o opštem padu vrijednosti u društvu. Naročito se u privredi širom svijeta sve više govori o efektima kratkotrajne orijentacije ka kapitalu, nedostatku odgovornosti prema saradnicima i društvu kao i o nepostojanju etike i moralnih vrijednosti.

Ovaj razvoj je bio povod da preduzeće, koje je svjesno zasnovano na hrišćanskoj tradiciji, 1999. god. uvede interno upravljanje etikom, kako bismo se svjesno aktivno suprotstavili tom rasprostranjenom stavu.