Kako će moje dijete naučiti da jede kašikom?

Uzmite plastičnu kašiku - ona je toplija i mekša od metalne kašike. Treba da bude uska i ravna, kako bi odgovarala malim ustima. Napravite prvi pokušaj kada je Vaša beba već nešto popila i kada je polusita. Gladna beba će vrlo ljutito odbiti kašiku!

Za prve pokušaje odaberite slatkastu kašicu od šargarepe ili voćnu kašicu. Ako Vaše dijete odbije kašicu onda to može da bude zbog čvrste konzistencije: Pokušajte sa sokom. Strpljenje je veoma važno! Prvi pokušaj napravite samo kada ste Vi sami opušteni!

Savjeti:

  • Ako Vi želite da probate bebinu hranu, molimo Vas da koristite Vašu kašiku.
  • Ne koristite metalnu kašiku za kašice u teglici, kako ne bi došlo do oštećenja na teglici.