1960: Hrana za bebe u teglici:

Brašno od dječijeg dvopeka se na njemačkom tržištu nudilo sve do 70-ih godina.

Sredinom 20. vijeka Georg Hip je odlučio, prema američkom uzoru, da proizvodi industrijski  proizvedenu dopunksu hranu. 1957./58. god. su se pojavila četiri artikla na tržištu: dvije vrste povrća i dvije vrste obroka.

Ubrzo (1950./60.) se prešlo sa konzerve na mnogo praktičnije stakleno pakovanje veće higijene.

Paleta HiPP-ovih proizvoda je postajala sve šira, od sokova preko hrane za najmlađe sve do obroka sa mesom, od dječijih deserata preko dječijih obroko do voćnih kaša sa integralinim žitaricama.