Šta znači BIO-kvalitet

Bebama koje se ne doje, ili koje se samo djelimično doje, potrebna je posebna hrana kojoj je uzor majčino mlijeko. Organizam odojčeta je još uvijek jako osetljiv. Zbog toga je sastav mliječne hrane za bebe zakonski jasno regulisan. Kao osnova za svu mliječnu hranu se koristi kravlje mlijeko koje obezbeđuje kalcijum i vrijedne bjelančevine. HiPP u najvećoj mogućoj meri insistira na prirodnosti i koristi, kao polazni proizvod za BIO mliječnu hranu, isključivo strogo kontrolisano bio-mlijeko.

Preko 40 godina iskustva

HiPP BIO mliječna hrana se razvija već preko 40 godina, od strane stručnjaka iz oblasti ishrane odojčadi, a na osnovu najnovijih naučnih saznanja. Upotrebom bio-sastojaka prilikom izbora sirovina značajno prevazilazimo čak i stroge zakonske zahtjeve za mliječnu hranu za odojčad.

Greenpeace: ocjena "za preporuku"

Ovo potvrđuje i Greenpeace. U savjetniku za kupovinu "Mlijeko za đecu - užitak bez genetske tehnike" HiPP BIO mliječna hrana je jedina velika i široko dostupna marka za mliječnu hranu koja je dobila ocjenu "za preporuku".

Gajenje genetski modifikovanih biljaka (i za sredstva za ishranu) je prema bio-propisima EU jasno zabranjeno. I HiPP veruje u biološku poljoprivredu i u njenu nespojivost sa genetskom tehnologijom. Naše dugogodišnje iskustvo u preradi bio-sirovina pri tome garantuje najbolji bio-kvalitet. Preko 600 kontrola za svaku proizvodnu šaržu obezbeđuje najveću moguću sigurnost za Vašu bebu.

HiPP bio-žig

Ovaj poseban bio-kvalitet, za koji lično garantuje Klaus Hip, označava HiPP bio-žig. On garantuje najviši kvalitet i premašuje bio-zahtjeve EU. Osim toga, i prilikom izbora sirovina za HiPP mliječnu hranu prevazilazimo čak i stroge zakonske zahtjeve za mliječnu hranu.