HiPP-ove smjernice za održivost

Opseg našeg svakodnevnog poslovanja

HiPP je dugo uključen u upravljanje održivošću. Postigli smo mnoge ciljeve - uključujući organsku proizvodnju, CO2-neutralnu proizvodnju, testno mjerenje  CO2 otiska na proizvodima, sveobuhvatno recikliranje, smanjenje upotrebe energije i korišćenje resursa poput električne energije, vode, otpada, grijanja, mjere za biološku raznolikost i DOP-a,  što je u  2009. rezultiralo definisanjem sistematskog upravljnja održivošću. Smjernice za zaštitu životne sredine koje smo formulisali 1995. za kontinuirano poboljšavanje zaštite životne sredine, proširene su i na smjernice o održivosti.

1 Korištenjem ekološki prihvatljive tehnologije, HiPP svodi štetu na najmanju mjeru.    
2 Konstantno pratimo, dokumujemo i procjenjujemo utjecaj kompanije na okolinu. Moguća poboljšanja sprovode se unutar ekonomski prihvatljivih parametara.    
3 Naš je cilj je da svedemo minimum opterećenje životne sredine novim zadacima, proizvodim I tehnikama. Stoga uvijek unaprijed procjenjujemo potencijalni utjicaj na okolinu.    
4 Naš cilj je ušteda resursa. Imajući to u vidu, dajemo prednost obnovljivim izvorima nad onima koji su ograničeni.    
5 Kao najveći prerađivač ekološki proizvedenih sirovina u svijetu, posvećeni smo stalnom povećanju količine korištenih sirovina.    
6 Za planiranje ambalaže, izričito zahtijevamo da količinu upotrijebljenog materijala njenu proizvodnju treba svestina minimum, da se koristi najveći mogući procenat sekundarnih i recikliranih materijala i podstičemo alternativna rješenje poput sistema odlaganja i povrata.    
7 Zaštita okoline od strane kompanije može funkionisati samo ukoliko u njoj učestvuju zaposleni. Zbog toga podižemo svijest o značaju održivosti naših zaposlenih, pružanjem informacija, obuke i redovitih podsjetnika.    
8 Konstantno informišemo kupce o tome kako se HiPP proizvodi mogu koristiti na ekološki prihvatljiv način.    
9 Mišljenje javnosti shvatamo veoma ozbiljno. Redovito pružamo informacije o projektima zaštite okoline i ulažemo poseban napor kako bismo javnostipružili povratne informacije, tamo gdje je to moguće.    
10 U stalnom smo kontaktu s vlastima kako bismo izbjegli ili smanjili utjecaj na okolinu.    
11 Našim sveobuhvatnim sistemom kontrole grešaka, smanjujemo rizik od nezgoda i štetnog efekta na ljude ili okolinu.    
12 Kontrolni sistemi osiguravaju postizanje našeg cilja zaštite okoline. Uvijek nastojimo da provjeravamo nove dostupne informacije i u skladu sa njima mijenjamo naše ciljeve, ukoliko je to potrebno.    
13 U HiPP-u, poštovanje ljudskih prava se podrazumijeva, kao i zabrana dječijeg i prisilnog rada, diskriminacije, tjelesnog kažnjavanja, prisile i korupcije.    
14 U HiPP-u izričito je preporučljivo obrazovanje i / ili članstvo u sindikatu. Naknade, prekovremeni rad i socijalna davanja u skladu su sa zakonskim ili kolektivnim minimalnim standardima kako bi se osiguralo zadovoljenje osnovnih potreba i raspoloživog dohotka zaposlenih.    
15 Garantujemo bezbijednost na random mjestu, zaštitu okoline i zdravlja, u okviru nacionalnih zakonskih propisa i konstantno podržavamo poboljšavanje radnih uslova.    
16 HiPP kao kompanija podržava zaštitu biološke raznolikosti i stvaranje održive budućnosti vrijedne življenja.    
17 Dobavljači i pružaoci usluga takođe su obavezni da se pridržavaju smjernica u sferi koja je pod našim direktnim uticajem, kao oni koji učestvuju u lancu prije i nakon isporuke (npr. dobavljači, logističari, kompanije za odlaganje otpada).