Folna kisjelina - "majčinski vitamin"

Zašto je folna kisjelina tako važna?

Folna kisjelina je "majčinski vitamin". Ovo se manifestuje u znatno povećanoj potrebi za folnom kisjelinom kod trudnica. Ako je potreba za folnom kisjelinom prije trudnoće 400 µg, u trudnoći se povećava na 600 µg. To znači da se potrebe povećavaju za 50%!

Načelno je unos folne kisjeline kroz hranu previše mali. Folna kisjelina spada u grupu B vitamina. Ona je veoma svestrana: pomaže u ćelijskoj diobi i učestvuje u stvaranju novih ćelija. Pored toga potpomaže stvaranje krvi i razvoj mozga.

Dobri izvori folne kisjeline

Puno folne kisjeline se nalazi u zelenoj salati, povrću (npr. brokoli), paradajzu, krompiru, jajima, mesu i integralnim žitaricama. Ali folna kisjelina je veoma osjetljiva, toplota, svjetlosti i kiseonik je skoro potpuno uništavaju i čine nedjelotvornom. Skoro je nemoguće tokom trudnoće unositi dovoljno folne kisjeline kroz hranu. Trudnica bi npr. morala da pojede dnevno oko 20 kg brokolija kako bi zadovoljila povećane potrebe za folnom kisjelinom.

Zato su u ovoj osetljivoj fazi života prehrambena sredstva obogaćena folnom kisjelinom i specijalni suplementi ishrane, kao npr. HiPP Mama, od velikog značaja za majku i dijete. Značajna je i činjenica da tijelo jako brzi potroši folnu kisjelinu, posebno kada se radi o blizancima, ili ako se radi o trudnoćama koje slijede u kratkom vremenskom periodu. Savjetuje se da i prije trudnoće vodite računa o količini folne kisjeline.  
 
Unos dovoljne količine folne kisjeline i prije trudnoće je veoma bitan za žene koje žele dijete.

Šta se dešava u slučaju manjka

Manjak folne kisjeline dovodi do umora i iscrpljenosti. U ekstremnom slučaju može da dovede do poremećaja u razvoju djeteta, npr. spinabifide. Ona se javljaja jer se neuralna cijev nije zatvorila. Ostale moguće posledice: naprsline usana i nepca. Zato je upravo u embrionalnoj fazi (dakle u prva tri mjeseca trudnoće) folna kisjelina naročito bitna.