O čemu treba voditi računa pri dojenju?

Dojenje je najprirodnija ishrana za Vaše dijete. Ali kao i pravilno disanje prilikom porođaja, tako i hranjenje (dojenje) bebe treba naučiti. Ako imate nedoumice u vezi dojenja najbolje zatražite kućne posjete babice koje Vam odobrava zdravstveno osiguranje.

Babice su naročito obučene da Vam pomognu u vezi problema sa dojenjem. Tokom prvih deset dana od porođaja možete svakodnevno da koristite ovu pomoć na račun Vašeg zdravstvenog osiguranja. Adrese samostalnih babica možete naći u telefonskom imeniku ili dobiti od drugih majki ili od vašeg ljekara.

Važno:

  • Hranite dijete uvijek kada je gladno. To signalizira žlezdama Vaših dojki da stvaraju više mlijeka. Tako se Vaša količina mlijeka prilagođava potrebama djeteta.
  • Pustite Vaše dijete da prvo ispije jednu dojku: kada je skoro prazna povećava se sadržaj masti u mlijeku. Ovo mlijeko bogato kalorijama je naročito važno za povećanje tjelesne težine Vaše bebe. Posle toga djetetu uvijek dajte i drugu.
  • Vodite računa o tome da dijete ne sisa samo bradavicu - od toga može da se javi blaga povreda - već da pije. Pri tome usta treba da obuhvate veliki dio areole.
  • Nemojte dijete jednostavno da odvučete od dojke - to prije svega boli Vas. Bolje je da gurnete prst između usta i bradavice da bi smanjili sisanje. Onda dijete lako može da se odvoji od dojke.