Skip to main content

Impresum

Odgovoran za sadržaj veb stranice:

HiPP GmbH & Co Export KG

Theresienthalstraße 68
4810 Gmunden
AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 7612 76577 0
Faks: +43 (0) 7612 76577 201

Da nam pošaljete e-mail, molimo vas da koristite obrazac za kontakt.

Pravna forma: KG
Mjesto, registrujte se: Gmunden, FN 161590 h, regionalni sud Vels
Lično odgovorni partner: Hipp Osterreich Geschaftsfuhrungs GmbH

Mjesto, registrujte se: Gmunden, FN 195639 f, regionalni sud Vels

Direktori: Stefan Hipp, Sebastian Hipp, Maximilian Graf von Oppersdorff

PDV: ATU 42902702

Veb Agencija:

KELLER & KOLLEGEN GmbH
Reklamna agencija | Communications | Novi mediji

Fürther Straße 62, 90429 Nürnberg, Njemačka
www.keller-und-kollegen.de

Radimo...
Koncepcija, dizajn ekrana, razvoj Tipo3 / CMS, multimedija, uređivanje

- NOVE IDEJE ZA NOVE MEDIJE! -

Ostale napomene:

Uprkos pažljivoj kontroli sadržaja, HiPP nije odgovoran za sadržaj i usluge dostupne preko vanjskih veza. Odgovorni su samo odgovarajući operatori (Disclaimer) Za sadržaj povezanih stranica. Svaka reprodukcija slika, zvukova i tekstova sa ove internet stranice u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljena bez dozvole. 

Politika privatnosti i uslovi korišćenja:

Molimo vas da obratite pažnju na našu važeću Politiku privatnosti i uslove korišćenja u vezi sa našim internetskim uslugama.

© HiPP 2018