Intervju sa Claus Hippom

Iz ubjeđenja: mliječna hrana u BIO kvalitetu

Kada se pomene ime HiPP, prvo što mladim roditeljima pada na pamet je hrana u staklenim teglicama. Od kada postoji HiPP mliječna hrana?

Claus Hipp: Malo ljudi zna da mi već preko 40 godina proizvodimo mliječnu hranu. Već duže od 18 godina nudimo mliječnu hranu i u BIO-kvalitetu. I naravno da majke ovdje mogu da očekuju istu pažnju u proizvodnji kao i kod BIO-hrane u staklenim teglicama. 

Zašto koristite BIO-mlijeko?

Claus Hipp: Pošto je mlijeko najvažniji sastojak mliječne hrane za odojčad, nama je veoma bitno porijeklo mlijeka i kakvu su hranu dobijale krave. Naše krave muzare se drže u odgovarajućim uslovima i dobijaju samo travu, sijeno i zrnevlje porijeklom sa tog gazdinstva. Upotreba genetski izmjenjene hrane u lancu ishrane je u BIO-pogonima načelno isključena.

Ali BIO-kvalitet nije dobar samo za naše proizvode već - zahvaljujući  tome što se ne koriste hemijska sredstva za prskanje - doprinosi zaštiti životne sredine. Životne sredine u kojoj naša đeca odrastaju.

Zašto HiPP i kod mliječne hrane insistira na BIO-kvalitetu?

Claus Hipp: Svako ko se bavi bebama snosi veliku odgovornost. Shodno našoj BIO-tradiciji dugoj 50 godina i kod mliječne hrane insistiramo na strogo kontrolisano BIO-mlijeko. Naravno, ono je malo skuplje od običnog mlijeka. To može da odbije druge proizvođače, ali ja Vam tvrdim da vrijedi.