GOS (galakto-oligosaharidi)

Skraćenica GOS označava galakto-oligosaharide. To su dijetetska vlakna koja se sastoje od polisaharida i imaju pozitivan efekat na crijevnu floru. GOS nesvareni prelaze u debelo crijevo i hrane bakterije criejva. Naučna istraživanja su pokazala da bebe koje ne sisaju, formiraju zdravu crijevnu floru koju odlikuje prisustvo bifidobakterijalaktobacila, kada se hrane mliječnom formulom za novorođenčad koja sadrži GOS.