Laktoza

Laktoza je latinski naziv za mliječni šećer. Laktoza se nalazi u mlijeku svih sisara. To je glavni ugljeni hidrat u majčinom mlijeku. U poređenju sa kravljim mlijekom (4,7 g/100 ml), u majčinom mlijeku prisutan je u većoj količini (7 g/100 ml). Kao i majčino mlijeko "Pre" formule sadrže laktozu kao jedini ugljeni hidrat. Laktoza je važan izvor energije za novorođenčad, a takođe i podstiče rast korisnih crijevnih bakterija.