Skrob

Skrob se dodaje u mliječnu formulu da bi bila kremastija. On se dodaje proizvodima sa brojem “1”, kao i prelaznoj mliječnoj formuli. Dodavanje skroba mliječnoj formuli za novorođenčad je zakonski dozvoljeno. Sadržaj skroba se povećava od proizvoda iz faze "1" do proizvoda iz faze "3", što za rezultat ima sve kremastiju stukturu.