Vitamin D

Vitamin D je jedini vitamin koji naše tijelo može proizvesti samo, uz pomoć sunčeve svetlosti u dodiru sa kožom. Poznat je i kao vitamin sunca. Oko 80 - 90% vitamina D se proizvodi u koži. Ostatak se apsorbuje iz hrane. Vitamin D je važan za mnoge tjelesne funkcije, npr. doprinosi normalnom razvoju kostiju i zuba tako što utiče na ugradnju kalcijuma u kosti (mineralizacija kostiju). Vitamin D je stoga posebno važan u fazi rasta. U ranom djetinjstvu, nedostatak vitamina D dovodi do poremećaja mineralizacije kostiju i rahitisa. Pored toga, nedostatak vitamina D je povezan sa povećanom osjetljivošću na infekcije.

Udruženja stručnjaka, kao što je Društvo za pedijatriju i adolescentsku medicinu Njemačke, preporučuju dopunu unosa vitamina D kako bi se osigurala adekvatna količina. To se odnosi na svu novorođenčad - bez obzira na to da li sisaju ili se hrane iz flašice. Nutricionisti preporučuju dodatni unos vitamina D do početka drugog ljeta bebe, što, u zavisnosti od datuma rođenja, traje prvih 12 do 18 mjeseci.