Upotreba recikliranog papira

Prašume predstavljaju zalihe CO2 , od vitalnog značaja za ljude. Da bi zaštitio prašume od krčenja šuma, HiPP koristi samo papir i ambalažu od recikliranog papira ili proizvoda sa FSC certifikatom.

 

Odgovorno korištenje prirodnih resursa  uključuje i dosljedno korištenje recikliranog papira i brojne mjere za smanjenje potrošnje papira u oblasti administracije. 

 

HiPP je osvojio 1. mjesto u kategoriji „Kompanije sa preko 500 zaposlenih“ na takmičenju „Posao i priroda “, u organizaciji Savezne njemačke radne grupe za upravljanje okolinom (B.A.U.M.). Posebno je naglašena ekskluzivna upotreba recikliranog papira i mjere preduzete u cilju smanjenja upotrebe papira: elektronsko arhiviranje, elektronsko fakturisanje, prenošenje informacija putem intranet-a kompanije i dvostrana štampana papiru.