Fragmentisani/hidrolizovani protein

Hipoalergijske mliječne formule za novorođenčad (HA formula), preporučuju se za bebe  koje su izložene riziku od pojave alergija i koje ne sisaju, ili se samo delimično hrane majčinim mlijekom. One sadrže fragmentisani ili, stručnom terminologijom rečeno, hidrolizovani protein. U „normalnoj“ mliječnoj formuli za novorođenčad, mliječni protein nije fragmentisan. Protein kravljeg mlijeka je jedan od najčešćih alergena kod beba i male djece. Imuni sistem ima alergijsku reakciju na protein kravljeg mlijeka. Kod HA formula se koristi posebna procedura za fragmentisanje proteina, što za rezultat ima manje proteinske komponente. Imuni sistem bebe ove male proteinske komponente doživljava manje stranim, čime se smanjuje vjerovatnoća za alergijsku reakciju. Na taj način se rizik od razvoja alergija može smanjiti.