LCP masne kiseline

LCP je skraćenica koja odnosi na polinezasićene masne kiseline, koje su veoma važne za razvoj mozga i nervnih ćelija beba, kao i vida. Primjeri LCP su dokozaheksaenoinska (DHA)omega-3 masna kiselina i arahidonska kiselina (ARA),omega-6 masna kiselina. Pošto bebe u početku ne mogu same da proizvedu dovoljno LCP-a, kvalitetna mliječna formula za novorođenčad često sadrži LCP. Prema novoj regulativi EU za mliječne formule za novorođenčad, koja je stupila na snagu 2019. godine, dodavanje LCP je po zakonu obavezno.