FOS (frukto-oligosaharidi)

Skraćenica FOS označava frukto-oligosaharide. To su dijetetska vlakna koja se sastoje od polisaharida i imaju pozitivan efekat na crijevnu floru FOS su biljni oligosaharidi, dobijeni uglavnom od biljaka sa lukovicom, kao što su cikorija, praziluk i crni luk. FOS nesvareni prelaze u debelo crijevo i hrane bakterije crijeva. Budući da majčino mlijeko sadrži samo laktozu a ne fruktozu, galakto-oligosaharidi (GOS) iz laktoze su bliži prebiotskim dijetetskim vlaknima iz mlijeka nego frukto-oligosaharidi (FOS).