HMO (oligosaharidi iz majčinog mlijeka)

Skraćenica HMO označava oligosaharide iz majčinog mlijeka. Sastav oligosaharida u majčinom mlijeku razlikuje se od majke do majke i varira tokom perioda dojenja. Kao i kod GOSFOS , HMO su za novorođenče nesvarljiva dijetetska vlakna i služe kao hrana za crijevne bakterije, čime se osigurava zdrava crijevna flora. Vještački HMO su tek nedavno postali dostupni i mogu se proizvesti samo uz pomoć genetski modifikovanih organizama. Zbog toga dodavanje HMO organskoj mliječnoj formuli za novorođenčad nije dozvoljeno.